Grävning mm

Bild från Mia Ringström, www.maria-ringstrom.com

Rökta ringar och Chorizo

Sten……

Sten……

Provtagning i täkt.

Prover

Torkade prover

Skakmaskin

Avverkning i betesmark

Skotning

Säkerhetsavdelningen

Rödfärgning

Svarvning